martes, 18 de mayo de 2010

Pantera cor de rosa, flauta doce

Música / abertura na da "pantera cor de rosa"  (en: The Pink Panther) em flauta doce (notas)

so|# la sib si, so|# la sib si, sib la so|# so|, so|# la sib si,
re# mi, fa# so|, re# mi fa# so| do* si mi so|, si sib,
la so| mi re mi,


re# mi, fa# so|, re# mi fa# so| do* si so| si, mi* re#*,
re# mi, fa# so|, re# mi fa# so| do* si mi so|, si sib,
la so| mi re mi,


mi*re* si la so| mi
sib la, sib la, sib la, sib la,so| mi re mi mi
so| mi re mi mi, so| mi re mi mi


re# mi, fa# so|, re# mi fa# so| do* si mi so|, si sib,
la so| mi re mi,


re# mi, fa# so|, re# mi fa# so| do* si so| si, mi* re#*,

re# mi, fa# so|, re# mi fa# so| do* si mi so|, si sib,
la so| mi re mi,


mi*re* si la so| mi
sib la, sib la, sib la, sib la,so| mi re mi mi
so| mi re mi mi, so| mi re mi mi
re#*fa#*


Fonte: Pink panter flute notes

No hay comentarios.:

Publicar un comentario